ΤΕΤΑΡΤΗ 01/03/2023: ΟΡΘΡΟΣ, ΩΡΕΣ, ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΜΗΝΙΑΣ 7:00 π.μ.
ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ 6:00 μ.μ. Ι. Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 02/03/2023: ΑΓΡΥΠΝΙΑ (ΟΡΘΡΟΣ, ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) 10:00 μ.μ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/03/2023: ΤΡΙΣΑΓΙΑ 4.00 μ.μ. Ι. Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ 5.00 μ.μ.
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ
Α΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 6.00 μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 04/03/2023: ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7.30 π.μ.
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 6.00 μ.μ.
KYΡΙΑΚΗ 05/03/2023 (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ): ΟΡΘΡΟΣ, Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΩΝ Ι. ΕΙΚΟΝΩΝ 7.30 π.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 06/03/2023: Μ.ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΚΑΙ ΕΥΧΕΛΑΙΟ 6.00 μ.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 08/03/2023: ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ 6.00 μ.μ.
ΒΡΑΔΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7.30 μ.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 09/03/2023 (ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ):
ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7.30 π.μ. – Ι. Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/03/2023: ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7.00 π.μ. Ι. Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΟΥ
Β΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: Α΄ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 5.00 μ.μ.
Β΄ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 7.00 μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/03/2023: ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7.30 π.μ.
KYΡΙΑΚΗ 12/03/2023 (ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΠΑΛΑΜΑ): ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7.30 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/03/2023: ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ 6.00 μ.μ. ΒΡΑΔΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7.30 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/03/2023: ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7.00 π.μ.
Ι. Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΟΥ
Γ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: Α΄ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 5.00 μ.μ.
Β΄ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 7.00 μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 18/03/2023: ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7.30 π.μ.
KYΡΙΑΚΗ 19/03/2023 (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ): ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7.30 π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/03/2023: ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ 6.00 μ.μ.
ΒΡΑΔΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7.30 μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/03/2023: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ: Α΄ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 5.00 μ.μ.
Β΄ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 7.00 μ.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 25/03/2023: (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ) ΟΡΘΡΟΣ, Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ 7.30 π.μ.
KYΡΙΑΚΗ 26/03/2023 (ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ): ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7.30 π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/03/2023: ΜΙΚ. ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ 6:00 μ.μ.
ΒΡΑΔΙΝΗ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7.30 μ.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/03/2023: ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7.00 π.μ.
Ι. Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΟΥ
ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ: Α΄ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 5.00 μ.μ.
Β΄ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ 7.00 μ.μ.

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ: Μ.ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ 6.00 μ.μ.
Ι. Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΟΥ
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 11:00΄ π.μ. ΚΑΤΑΚΟΜΒΗ ΝΑΟΥ
ΚΥΚΛΟΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ 10.30΄ π.μ. Ι. Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΟΥ
ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 5.00΄ μ.μ. Ι. Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΟΥ
ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ 5.00΄ μ.μ. Ι. Ν. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΩΣΟΥ
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ:
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΟΤΥΡΓΙΑ 10.30 π.μ.
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΚΟΜΒΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ