ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/09/2023 (ΑΡΧΗ ΙΝΔΙΚΤΟΥ): ΟΡΘΡΟΣ, ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
& ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΜΗΝΙΑΣ 7:00΄ π.μ.


ΣΑΒΒΑΤΟ 02/09/2023: ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:00΄ π.μ.


KYΡΙΑΚΗ 03/09/2023: ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:00΄ π.μ.
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/09/2023 (ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ): ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30΄ π.μ. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 09/09/2023 (ΘΕΟΠΑΤΟΡΩΝ ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΑΙ ΑΝΝΗΣ): ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30΄ π.μ.


KYΡΙΑΚΗ 10/09/2023: ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30΄ π.μ.
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/09/2023: ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 6:30΄ μ.μ.


ΠΕΜΠΤΗ 14/09/2023 (ΥΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ) (ΝΗΣΤΕΙΑ): ΟΡΘΡΟΣ 
ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30΄π.μ.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ: 6:30΄ μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.09.2023 (ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑΣ): ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30΄ π.μ.

KYΡΙΑΚΗ 17/09/2023 (ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ, ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΛΠΙΔΟΣ & ΑΓΑΠΗΣ): ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30΄ π.μ.
 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/09/2023: (ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ): ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30΄ π.μ.
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/09/2023 (ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ): ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30΄ π.μ.


KYΡΙΑΚΗ 24/09/2023: ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30΄ π.μ.
 

ΤΡΙΤΗ 26/09/2023 (ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ): ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30΄ π.μ.


ΣΑΒΒΑΤΟ 30/09/2023 : ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 7:30΄π.μ.