ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΟ Β΄ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ 25/02/2023 ΚΟΛΛΥΒΑ ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΤΟΥΝ:

ΣΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 5:30 μ.μ.

ΣΤΗ ΒΡΑΔΙΝΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΤΡΙΣΑΓΙΑ 8:30 μ.μ.
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 18/2/2023 (ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ)ΜΕΤΑ ΤΗ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΤΡΙΣΑΓΙΑ 09:00 π.μ.